Enquête voor ouders/voogden

Identificeren van en voorzien in de unieke behoeften van families van slachtoffers van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik

Terugkerende deelnemer

Was u al gestart met de vragenlijst? Vul dan hier uw code in en klik op "Doorgaan":

Inleiding

Hartelijk dank om de tijd te nemen om deze vragenlijst in te vullen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Canadian Centre for Child Protection, de officiële Canadese vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet voor de bescherming van alle kinderen. Wij streven naar een beter begrip van de ervaringen van slachtoffers van seksueel misbruik waarvan opnamen werden gemaakt. We doen dit door wat we leren te delen met anderen, en door deze kennis toe te passen in de belangenbehartiging voor zinvolle verandering. Als we uw ervaringen beter begrijpen, zullen we de talrijke slachtoffers van deze misdaad beter kunnen helpen, ook personen die nog niet geïdentificeerd zijn.

Deze vragenlijst is bestemd voor de beschermende ouders en voogden met kinderen die het slachtoffers zijn van seksueel misbruik waarbij opnamen werden gemaakt (beeldopnamen of video’s). De vragen zijn gericht op het verzamelen van informatie over uw ervaring en zijn niet bedoeld om u direct te identificeren. U wordt niet gevraagd om uw naam op te geven en ook niet de naam van iemand anders.

Uw input over dit onderwerp is van cruciaal belang om verandering te sturen op dit vlak. Omdat u een kind hebt dat een slachtoffer is van seksueel misbruik waarbij opnamen werden gemaakt, kunt u unieke inzichten verschaffen in verband met dit ernstig probleem. Wij weten zeker dat de resultaten van dit baanbrekend onderzoek zullen zorgen voor meer en zinvollere ondersteuning aan de slachtoffers en hun familie.

Wij weten dat mogelijk ook andere familieleden buiten de ouders/voogden, de vragenlijst willen invullen, en wij nodigen hen daartoe uit. De bewoording in de vragen is gericht tot de ouders en voogden, maar u dient over de vragen na te denken op basis van uw eigen ervaring en relatie met het kind/de kinderen.

Slachtoffers van 18 jaar of ouder kunnen, met de nodige emotionele ondersteuning, zelf hun directe input geven door de vragenlijst voor overlevers in te vullen op https://survey.c3p.ca/app/nl/survivors_survey_v5_start.

Wij begrijpen dat we om gevoelige informatie vragen, en wij willen u ervan verzekeren dat wij steeds zorgen voor bescherming van de privacy van alle deelnemers. Meer informatie over onze inzet voor privacy vindt u in het onderstaande deel over geïnformeerde toestemming.

Invullen van de vragenlijst

De vragenlijst is opgesteld om u zoveel of zo weinig informatie te laten geven over uw ervaring als u wenst. De tijd die nodig is om de vragenlijst te beantwoorden zal dus afhangen van de hoeveelheid informatie die u wenst te delen. Samengevat:

  • De vragenlijst heeft verschillende onderdelen. Aan het begin van elk gedeelte geven we uitleg over de aard van de vragen en waarom we om deze specifieke informatie vragen.
  • Als er vragen zijn die u niet wilt beantwoorden, mag u ze overslaan. U hebt ook de optie om individuele delen over te slaan als u niet graag antwoord geeft op de vragen.
  • Tijdens het beantwoorden van de vragenlijst mag u, wanneer dan ook, een pauze inlassen. Uw antwoorden worden automatisch opgeslagen als u antwoord geeft; als u wilt pauzeren, krijgt u een unieke toegangscode om u later opnieuw aan te melden om de vragenlijst af te ronden.
  • U mag gerust iemand bij u hebben om u te ondersteunen terwijl u de vragenlijst invult en wij raden dat ook aan.

Beantwoord elke vraag met zoveel details als u wilt – zorg ervoor dat u geen identificerende gegevens, zoals namen, invult.

Als u vragen of twijfels hebt tijdens dit proces, of als u vindt dat uw ervaring of die van uw kind(eren) mogelijk niet begrepen wordt in de loop van het proces (bv. als uw kind(eren) het slachtoffer is/zijn van seksueel misbruik door verschillende daders op verschillende momenten in hun leven), aarzel niet om dat in uw schriftelijke antwoorden op te nemen, of neem contact op met ons via de link onderaan de pagina.

Als u met een vertegenwoordiger van het Canadian Centre for Child Protection wilt spreken over het onderzoek of over vragen in de vragenlijst, stuur ons een e-mail naar survivors@protectchildren.ca.

OPMERKING: In het onderzoek gebruiken we voornamelijk de term “beeldopnamen van seksueel kindermisbruik.” Ter verduidelijking: met deze term verwijzen we naar wat in wettelijke termen vaak “kinderpornografie” wordt genoemd. Wij vinden dat de term “kinderpornografie” het misbruik mogelijk minimaliseert, en dat de term “beeldopnamen van seksueel kindermisbruik” dit misbruik beter beschrijft. Onder de categorie beeldopnamen van seksueel kindermisbruik vallen beelden/foto’s, video’s, live-streamed content, audio-opnamen en schriftelijke verhalen/content.