Survivors' Survey (Nederlands)

Een onderzoek naar de unieke behoeften van slachtoffers van kinderpornografie

Terugkerende deelnemers

Als u eerder aan de vragenlijst bent begonnen, typ dan uw toegangscode in en klik op ‘Doorgaan’:

Inleiding

Welkom bij dit onderzoek naar de unieke ervaringen en behoeften van mensen die als kind of als jongere het slachtoffer zijn geworden van kinderpornografie. We hopen dat u wilt overwegen om deel te nemen aan ons onderzoek. De vragen uit deze vragenlijst zijn bedoeld om informatie te verzamelen over uw ervaringen, ze zijn niet bedoeld om u te kunnen identificeren. We kunnen en willen uw identiteit niet achterhalen. We zullen nooit naar uw naam vragen of naar de naam van iemand anders. We weten dat de informatie die we in dit onderzoek verzamelen zeer gevoelig is, en we verzekeren u dat we er alles aan doen om de privacy van de deelnemers te beschermen.

De informatie die u kunt bijdragen is heel belangrijk. Omdat u slachtoffer bent geworden van het maken en/of verspreiden van kinderpornografie, beschikt u over waardevolle inzichten die niemand anders ons kan geven. We zijn ervan overtuigd dat uw informatie essentieel is om het maatschappelijk bewustzijn rondom de problematiek van kinderpornografie te vergroten. De resultaten van dit baanbrekende onderzoek zullen ook leiden tot een breder en beter aanbod van steun en hulpverlening aan slachtoffers.

We willen u uitnodigen om twee korte Canadese video’s over dit project te bekijken, die gemaakt zijn door een slachtoffer van kinderpornografie en door een van onze onderzoekers, dr. Sharon Cooper: protectchildren.ca/app/en/survivors_survey.

OPMERKINGEN OVER TERMINOLOGIE: In dit onderzoek gebruiken wij regelmatig de term ‘kinderpornografie’, aangezien dit een veelgebruikte juridische term is. Aangezien deze term onvoldoende benadrukt dat het om een ernstige vorm van misbruik en criminaliteit gaat, verwijzen we tevens naar termen als ‘beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik’ en ‘beelden en opnames van misbruik’. Wanneer we over kinderpornografie of beeldmateriaal van misbruik spreken, bedoelen we foto’s, andere onbeweeglijke beelden, video’s, internet livestreams, geluidsopnamen en schriftelijke verhalen of beschrijvingen van het misbruik.

Het doel van het Canadian Centre for Child Protection is om beter te begrijpen wat mensen hebben meegemaakt die als kind voor seksueel beeldmateriaal misbruikt zijn. De kennis die hierdoor ontstaat kunnen wij vervolgens breder bekend maken en inzetten om de huidige situatie structureel te verbeteren. Door uw ervaringen beter te begrijpen, kunnen wij talloze mensen ondersteunen die deze vorm van criminaliteit hebben doorstaan – ook de velen die nog onbekend zijn. Het is de bedoeling dat we op basis van de resultaten uit dit onderzoek leren hoe we kunnen voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van dit ernstige delict. In gevallen waar zulke preventiemaatregelen niet toereikend blijken, hopen we zo snel mogelijk in te kunnen grijpen. Tenslotte zijn we van plan om uw informatie te gebruiken om structurele veranderingen tot stand te brengen en om de politie, medewerkers van de kinderbescherming, advocaten, rechters, onderwijspersoneel en hulpverleners in de (geestelijke) gezondheidszorg voor te lichten.

U kunt deelnemen aan dit onderzoek indien u:

  1. 18 jaar of ouder bent, en;
  2. Fysiek seksueel misbruik heeft meegemaakt tijdens uw kindertijd waarvan beelden en/of opnames zijn gemaakt.

We zijn ons er goed van bewust dat de vragen die we stellen erg moeilijk kunnen zijn en verschillende emoties bij u kunnen oproepen. Daarom raden wij u nadrukkelijk aan om het onderzoek met uw vertrouwenspersoon of -personen te bespreken voordat u besluit om deel te nemen. Verzekert u zich ervan dat zij u kunnen blijven steunen.

Het invullen van de vragenlijst

Conform onze doelen hebben we de vragenlijst zo ingedeeld dat u naar wens zo veel of zo weinig details over uw ervaringen kwijt kunt. Om die reden hangt de invultijd sterk af van de hoeveelheid informatie die u met ons wilt delen.

De vragenlijst bestaat uit meerdere delen. Aan het begin van elk deel leggen we uit om welk soort vragen het gaat en waarom we die specifieke informatie nodig hebben. U heeft de mogelijkheid om individuele secties over te slaan als u zich niet op uw gemak voelt met de inhoud of het doel van de vragen. U mag ook individuele vragen overslaan binnen elk gedeelte. Als u de vragenlijst niet in één keer wilt invullen, kunt u uw antwoorden opslaan en op een later moment naar de website terugkomen.

Bij elke vraag kunt u zoveel details invullen als u graag wilt, maar wij vragen u om geen details te geven zoals namen die naar specifieke personen terug te leiden zijn. Uw bijdrage is van groot belang voor de aanbevelingen die we gaan opstellen voor professionals. Het onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de unieke ervaringen van mensen die als kind voor seksueel beeldmateriaal misbruikt zijn. Mocht u tijdens uw deelname bepaalde vragen of zorgen hebben, of het gevoel krijgen dat u uw ervaringen niet voldoende duidelijk kan maken (bijvoorbeeld als u seksueel misbruik door verschillende daders heeft ervaren op verschillende momenten in uw leven), aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken door op de link te klikken die onderaan de pagina van de vragenlijst staat.

Mocht u behoefte hebben om een medewerker van het Canadian Centre for Child Protection te spreken over dit onderzoek, dan kunt u een email sturen naar survivors@protectchildren.ca. Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met de Hulplijn Seksueel Misbruik (Verbreek de stilte) via 0900 9999 001. Als u in een ander land dan Nederland woont en hulp en ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met uw lokale hulplijn.