Vragenlijst voor overlevers

Onderzoek naar de unieke behoeften van families van slachtoffers van slachtoffers van beeldvorming van seksueel misbruik bij kinderen

Terugkerende deelnemers

Was u al gestart met de vragenlijst? Vul dan hier uw code in en klik op "Doorgaan":

Inleiding

Hartelijk dank om de tijd te nemen om deze vragenlijst in te vullen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Canadian Centre for Child Protection, de officiële Canadese vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet voor de bescherming van alle kinderen. Wij streven naar een beter begrip van de ervaringen van slachtoffers van seksueel misbruik waarvan opnamen werden gemaakt. We doen dit door wat we leren te delen met anderen, en door deze kennis toe te passen in de belangenbehartiging voor zinvolle verandering. Als we uw ervaringen beter begrijpen, zullen we de talrijke slachtoffers van deze misdaad, beter kunnen helpen, ook personen die nog niet geïdentificeerd zijn.

De vragen zijn gericht op het verzamelen van informatie over uw ervaring en zijn niet bedoeld om u direct te identificeren. U wordt niet gevraagd om uw naam op te geven en ook niet de naam van iemand anders. Wij begrijpen dat we om gevoelige informatie vragen en wij willen u ervan verzekeren dat wij steeds zorgen voor bescherming van de privacy van alle deelnemers. Meer informatie over onze inzet voor uw privacy vindt u in het onderstaande deel over geïnformeerde toestemming.

BELANGRIJK: Als u de lange versie van de vragenlijst voor overlevers hebt ingevuld vóór 1 mei 2021, vul dan deze vragenlijst niet in, want de vragen zijn dezelfde. Het enige verschil is dat deze vragenlijst korter is.

Uw input over dit onderwerp is van cruciaal belang om verandering te sturen op dit vlak. Als u een kind/kinderen hebt die het slachtoffer is/zijn van seksueel misbruik waarbij opnamen werden gemaakt, bent u in een unieke positie om waardevol inzicht te bieden dat niemand anders kan bieden. Wij zijn van mening dat dit van essentieel belang is om het collectief begrip van de maatschappij op dit punt te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat de resultaten van dit baanbrekend onderzoek tot een betere en meer zinvolle ondersteuning zullen leiden voor slachtoffers wereldwijd.

Wij begrijpen dat de aard van de vragen moeilijk kan zijn en een brede waaier van emoties kan losmaken bij u. We raden u sterk aan om de persoon/personen die u steunen bij u te hebben wanneer u begint met de vragenlijst, met hun continue beschikbaarheid.

Invullen van de vragenlijst

De vragenlijst is opgesteld om u zoveel of zo weinig informatie te laten geven over uw ervaring als u wenst. De tijd die nodig is om de vragenlijst in te vullen zal dus afhangen van de hoeveelheid informatie die u wenst te delen. Samengevat:

  • De vragenlijst heeft verschillende onderdelen. Aan het begin van elk deel geven we uitleg over de aard van de vragen en waarom we om deze specifieke informatie vragen.
  • Als er vragen zijn die u niet wilt beantwoorden, mag u ze overslaan. U hebt ook de optie om individuele delen over te slaan als u niet graag antwoord geeft op de vragen.
  • Tijdens het beantwoorden van de vragenlijst mag u, wanneer dan ook, een pauze inlassen. Uw antwoorden worden automatisch opgeslagen als u antwoord geeft; als u wilt pauzeren, krijgt u een unieke toegangscode om u later opnieuw aan te melden om de vragenlijst af te ronden.
  • U mag gerust iemand bij u hebben om u te ondersteunen terwijl u de vragenlijst invult en wij raden dat ook aan.

Beantwoord elke vraag met zoveel details als u wilt – zorg ervoor dat u geen identificerende gegevens, zoals namen, invult.

Als u met een vertegenwoordiger van het Canadian Centre for Child Protection wilt spreken, stuur ons een e-mail naar survivors@protectchildren.ca.

OPMERKING: In het onderzoek gebruiken we voornamelijk de term “beeldopnamen van seksueel kindermisbruik.” Ter verduidelijking: met deze term verwijzen we naar wat in wettelijke termen vaak “kinderpornografie” wordt genoemd. Wij vinden dat de term “kinderpornografie” het misbruik mogelijk minimaliseert, en dat de term “beeldopnamen van seksueel kindermisbruik” dit misbruik beter beschrijft. Onder de categorie beeldopnamen van seksueel kindermisbruik vallen beelden/foto’s, video’s, live-streamed content, audio-opnamen en schriftelijke verhalen/content.